METHYL-GREEN PYRONINE (MGP)


Results for "METHYL-GREEN PYRONINE (MGP)"

Medicine and Hematology Glossary

METHYL-GREEN PYRONINE (MGP)

(Medicine and Hematology Glossary) :
Plazma hücreleri ve immünoblastların sitoplazmalarındaki RNA'yı göstermekte kullanılan bir boya.