MEVADD-I HAYATİYYE


Results for "MEVADD-I HAYATİYYE"

Ottoman - Turkish Dictionary

MEVADD-I HAYATİYYE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Hayata lüzumu bulunan maddeler.