MORATORYUM


Results for "MORATORYUM"

Dictionary of Economics

MORATORYUM

(Dictionary of Economics) :
Vadesi gelmiş borçların kanunla, mahkeme kararıyla, borçlu ile alacaklı arasında anlaşmaya varılmasıyla ya da borçclunun tek yanlı kararıyla ertelenmesi. Devletten devlete olan borçların ertelenmesi (1881de Osmanlı İmparatorluğunun, 1954de Türkiyenin moratoryum ilan etmesi gibi) ile zor duruma düşmüş kişi ve firmalara vadesi gelmiş borçlarını ödemek üzere verilmiş olan süreler moratoryum kapsamına girmektedir. Benzer şekilde kuraklık, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayan kişilerin borçlarının hükümet tarafından ya da bankalarca yeni vadelere bağlanması da bir moratoryumdur.Moratoryum * Vadesi gelmiş borçların kanunla, mahkeme karıyla, borçlu ile alacaklı arasında anlaşmaya varılmasıyla ya borçlunun tek yanlı kararıyla ertelenmesi. Devletten devlete olnan borçların ertelenmesi (1881de Osmanlı İmparatorluğunun, 1954de Türkiyenin moratoryum ilan etmesi gibi) ile zor duruma düşmüş kişi ve firmalara vadesi gelmiş borçlarını ödemek üzere verilmiş olan süreler moratoryum kapsamına girmektedir. Benzer şekilde kuraklık, sel, deprem gibi doğal afetlere uğrayan kişilerin borçlarının hükümet tarafından ya da bankalarca yeni vadelere bağlanması da bir moratoryumdur.(İbb Muhlis Milliyet Ekonomi Ansiklopedisi) * Moratoryum: (Alm. Moratorium) (Fr. Moratoire) (İng. Moratorium) Latince moratorius sözcügünden doğan bir terim, borç ödemelerinin belirli bir zaman için, geçici olarak durdurulması ve ertelenmesi anlamına gelir.Bu işlem, vadesi gelmiş burcun yasa ile, mahkeme kararına dayanılarak ya da borçlu ve alacaklı arasındaki bir anlaşma sonucu, fakat genellikle borçlunun tek taraflı kararı ile uygulanmaya konulur. Bu nedenle borcunu ödemede mali açıdan zor durumda bulunan kişilere ve kurumlara bu borçlarını ödemesi için tanınan ek süreler moratoryum kapsamına girer.Moratoryum, devletlerin iç ve dış borçlarına uygulandığı durumda daha geniş çaplı ve önemli bir işlem halini alır.Osmanlı İmparatorluğu dış borçlarını ödemede zorluk çekince, 20 aralık 1881de alacaklılarla bir anlaşma imzalayarak moratoryum ilan etmiştir. Bu anlaşma 28 Muharrem 1299 tarihinde yapıldığı için Muharrem Kararnamesi olarak adlandırılmaktadır. Bu işlem sonucu, alacaklıların temsilcilerinden oluşan Düyun-u Umumiye İdaresi kurulmuş ve bu idare Osmanlı mali sisteminde önemli müdahalelerde bulunmuştur.Türkiye Cumhuriyeti devadesi gelmiş dış borçları için ertelme işlemine birçok kez başvurmuştur.(İbb Muhlis Sabah Büyük Ekonomi Ansiklopedisi)
Dictionary of Economics

MORATORYUM

(Dictionary of Economics) :
Vadesi gelmiş bir borcun mahkeme kararı, kanun gereği, borçlunun kararı veya borçlu ve alacaklı arasındaki anlaşma gereği ile ertelenmesidir. Mali sıkıntıdaki kişi veya işletmelere vadesi gelmiş borçlarını ödemek için verilen süre veya bir devletin başka bir devlete olan borcunun ertelenmesi de moratoryum kapsamına girmektedir.
Turkish - English dictionary

moratoryum

(Turkish - English dictionary) :
moratorium.