Maltüzyanizm.


Results for "Maltüzyanizm."

Philosophical Dictionary

Maltüzyanizm.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Maltus'ün mezhebi, Fr. Mathusianisme, Al. Mathusianismus, İng. Malthusianism). İngiliz düşünürü Malthus'ün öğretisi... İngiliz düşünürü Thomas Robert Malthus (1766-1834), insan sayısının her yirmi beş yılda iki katına ulaşacağını, yiyecek maddelerininse bu oranda artmayacağını ileri sürerek insan artışının yoksulluk ve töresel bozukluklarla bu yüzden ve Tanrıca dengelendiğini, bu Tanrısal denge olmasaydı insanların açlıktan kırılacaklarını savunur. Öyleyse yoksulluk ve çocuk düşürmeler, öldürmeler gibi töresel bozukluklar doğaldır ve yararlıdır. Malthus'ün izdaşları, onun bu "papazca düşünce"lerinden yararlanarak tarihsel yasaların yerine biyolojik verileri koymak amacını gütmüşlerdir. Onlara göre insan toplumu, biyolojik yasalarla yönetilir. Doğal ayıklama (seleksiyon natürel) toplumda da geçerlidir ve en güçlülerin yaşamasını sağlamaktadır... Gerçekte toplumda da bir yaşama kavgası vardır, ama bu kavga biyolojik bir kavga değil toplumsal bir kavgadır. Bundan başka, nüfus artışı iddiasına rağmen, insanlık, gittikçe artan ihtiyaçlarını gidercvek bütün araçları sağlamaktadır. Maltüsçülük, günümüzde, bilimsel açıdan hiç bir değer taşımamaktadır. Kimileri de İngiliz düşünürü Darwin'in yaşama kavgası düşüncesini Malthus'ten aldığını sanmaktadırlar. "Oysa Darwin, yaşama kavgasının kökü Malthus'tedir diye bir şey söylemiyor. O sadece, kendisinin yaşama kavgası kuramının, Malthus kuramının bütün hayvanlar ve bitkiler âlemine uygulanmasıyle oluştuğunu söyler. Darwin'in, saflıkla, Malthus öğretisini incelemeden kabul etmekle kırdığı pot ne kadar büyük olursa olsun, doğadaki mücadeleyi daha ilk bakışta görmek için Malthus'ün gözlüğü gerekmez". Maltüsçülük, liberalizmin bırakınız yapsınlar sloganını bırakınız ölsünler'e dönüştüren gerici ve bilimdışı bir öğret'dir. Üstelik de sömürüyü doğal ve haklı göstermek kastını taşır. bkz. Erkincilik.