Manyetik Alan.


Results for "Manyetik Alan."

Philosophical Dictionary

Manyetik Alan.

(Philosophical Dictionary) :
Çekme ve tutma alanı... Özdeksel evrenin açıklanışında manyetik alan'ın bulunuşu insan kafasının çözümlediği en büyük başarılardan biridir. Einstein'a gelinceye kadar bir arada bulunan her şeyin, örneğin bir molekülde bulunan atomların ya da gezegenler topluluğu içindeki yıldızların, hangi güçle ve nasıl bir arada tutuldukları ve dağılmadıkları bilinmiyor ve bu olgunun Newton'un açıklayışıyle cisimlerin sahip bulundukları esrarengiz bir çekim gücü'yle gerçekleştiği sanılıyordu. Gerçekte bu bir elektrik olayıydı. Einstein, Faraday'ın deneylerinden de yararlanarak, her relektrik akımının çevresinde bir mıknatıs alanı bulunduğunu ve bu mıknatısın da belli koşullar altında elektrik meydana getirdiğini, yani bu ikisinin birbirinden farklı nicelikler değil birbirine dönüşyebilen nicelikler -eşdeyişle aynı nicelik- olduğunu gösterdi. Evrendeki her şey özdeklerden, özdekler de elektrikle yüklü atomlardan meydana gelmiştir. Demek ki bütün bağlayıcılar elektromanyetik soydandır. Bir mıknatısın üstüne bir tabaka kâğıt konulup bu kâğıdın üstüne de demir dozları dökülmekle manyetik alan herkes tarafından kolaylıkla görülebilir. Bu alan elektrikten doğmuştur ve bu alanda bulunan her şey, demir tozları gibi, topluca ve dağılmadan bir arada bulunur. lÖzdeklerden meydana gelmiş evren de kocaman bir elektrik ve dolayısıyle mıknatıs alanıdır. Bu kocaman alanın yapısı büyük fizikçi Albert Einstein'ın denklemleriyle meydana konmuştur. Daha açık bir deyişle artık, neden ve nasıl olduğu bilinmeyen bir uzaktan çekim değil, neden olduğu ve nasıl olması gerektiği önceden bilinen bir fizik olayı söz konusudur. Bütün devim biçimleri, büyük ve küçük hızlar, bu alanın yoğunluğundaki değişikliklerden meydana gelir. bkz. İlişkinlik Kuramı.