Mekanik.


Results for "Mekanik."

Philosophical Dictionary

Mekanik.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Mihanik, Fr. Mecanique, Al. Mechanik, İng. Mechanics, İt. Meccanica). Devimleri ve bu devimleri meydana getiren kuvvetlerle bu devimlerden meydana gelen güçleri inceleyen bilim... Uygusal mekanik bir makinebilim'dir, kuramsal emkanikse bir matematik bilimidir ve üç bilim koluna ayrılmıştır: Kendilerini meydana getiren kuvvetlerden bağımsız olarak devimleri inceleyen kinematik, kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen devimleri inceleyen dinamik, meydana getirdikleri devimlerden bağımsız olarak kuvvetleri inceleyen statik. Işık hızından küçük hızlarda geçerli mekaniğe klasik mekanik denir, bunun kurucusu Galile ve Newton'dur. Işık hızına yakın ve ışık hızı mekaniğine modern mekanik (ilişkinlik mekaniği, bağıllık mekaniği de deniyor) denir, bunun en büyük gelşitiricisi de Einstein'dır. Mekanik felsefe açısından çok önemlidir, yüzyıllar boyunca özdekçiliği güçlendiren ve geliştiren bir bilim olduğu kadar sonsuz devim biçimlerini mekanik devime indirgemekle özdekçiliğin idealist sonuçlara ve bundan ötürü de büyük yanılgılara düşmesinin nedeni olmuştur. Özdekçiliği bu dar mekanik anlayıştan diyalektik bilim kurtarmıştır. Bundan başka spekülatif felsefenin bilimle ilişki kurması büyük çapta mekanik anlayışın ürünüdür. lEvreni kocaman bir makine sayan Deraktçı anlayış bunun en belli örneğidir. Mekaniğin felsefeyi geliştirdiği kadar felsefe de mekaniği geliştirmiştir. Newton, mekaniğini, Leibniz'le giriştiği uzun tartışmalar sonunda ve bu tartışmalardan ötürü tezini geliştirerek kurmuştur. Klasik mekaniğin felsefeye aşıladığı büyük yanılgı, sayısız varlık biçimleri halinde sınırsızca gelişen devimi saede bir yer değiştirme olarak görmesidir. bkz. Mekanikçilik, Mekanikçi Gerekircilik, Makinecilik, Dekartçılık, mekanik Devim, Mekanikçi Özdekçilik.