Memurculuk.


Results for "Memurculuk."

Philosophical Dictionary

Memurculuk.

(Philosophical Dictionary) :
(Os. Nüfuz-u memurin, Fr. Fonctionnarisme). Memur yönetimi... Bürokrasi (Fr. Bureaucratie) deyimiyle anlamdaştır. Bu anlamda memur deyimi ayrıcalıklı, halktan kopmuş, halkın üstünde yer alan ve onu yönetenleri dilegetirir.