Mistik Sanrılar


Results for "Mistik Sanrılar"

Psychology, Dictionary

Mistik Sanrılar

(Psychology, Dictionary) :
Kişinin dinsel açıdan yüksek yerlerde olduğuna ilişkin sanrılardır. Kişi tanrı, peygamber veya benzer bir özellikte bir kişi olduğuna inanır.