NÜKLEOTİD SEKANSI


Results for "NÜKLEOTİD SEKANSI"

Medicine and Hematology Glossary

NÜKLEOTİD SEKANSI

(Medicine and Hematology Glossary) :
DNA veya RNA'yı oluşturan nükleotidlerin dizilimi. Anne ve babadan çocuklara nakledilen genetik bilgi nüklotidlerin bu dizilimlerindeki farklılıklardan oluşur.