NATIVE DNA


Results for "NATIVE DNA"

Medicine and Hematology Glossary

NATIVE DNA

(Medicine and Hematology Glossary) :
Çift sarmal DNA native DNA olarak adlandırılır. Denatüre edilen DNA ise tek sarmallıdır (single strand DNA).