NET İŞLETME SERMAYESİ


Results for "NET İŞLETME SERMAYESİ"

Dictionary of Economics

NET İŞLETME SERMAYESİ

(Dictionary of Economics) :
Bir işletmenin döner varlıkları (ca (...) !!!! HATA (ORİJİNAL KİTAPTA BUNDAN SONRASI YOK)(...) !!!! HATA (ORİJİNAL KİTAPTA BURANIN BAŞI YOK) iktisat profesörüyken, Nazilerin iktidara gelmeleri nedeniyle Türkiyeye gelmiºtir (1934). Istanbul Üniversitesi Iktisat Enstitüsünün kuruluºunda görev almiº, bu kurum 1937de İktisat Fakültesine dönüºmüºtür. Neumark üniversite öğretim üyeliğinin yanısıra, kamu maliyesinin yendien örgütlenmesi, gelir ve kurumlar vergisi yasalarının hazırlanması çalışmalarına da katılmıştır. 1952de Almanyaya dönmüº, 1960-62 arasinda Avrupa Ekonomik Topluluğu Vergi ve Maliye Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Başlıca eserleri arasında Enflasyonun Özü ve Enflasyon Kavramı (Begriff und Wesen der Inflation) (1922), İktisat Politikasında Yeni İdeolojiler (Neue Ideologien der Wirtschaftspotik) (1935-36), Umumi İktisat Teorisi (1939-42), Türkiyede ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi (1946) sayılabilir. Ülkesinden kaçışını ve Türkiyedeki yılların kapsayan anılarını Boğaziçine Sığınanlar (1932) isimli kitapta toplamıştır.
Dictionary of Economics

NET İŞLETME SERMAYESİ

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin cari mevcutları ile kısa vadeli borçları arasındaki fark, işletmenin net işletme sermayesidir.