NET DEFTER DEĞERİ


Results for "NET DEFTER DEĞERİ"

Dictionary of Economics

NET DEFTER DEĞERİ

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin sahip olduğu amortismana ait sabit varlığa ait birikmiş amortismanların,aynı sabit varlığın defter değerinden çıkartılması ile elde edilen tutardır.