NET FİYAT


Results for "NET FİYAT"

Dictionary of Economics

NET FİYAT

(Dictionary of Economics) :
Bir mal veya hizmetlerin satınalınabilmesi için fiilen ödenmesi gereken fiyat. Net fiyat, malın fiyatnıdan iskontalar indirildikten sonra kalan fiyat olarak da tanımlanabilir.
Dictionary of Economics

NET FİYAT

(Dictionary of Economics) :
Malın fiyatından, iskonto ve diğer masraflar çıkartıldıktan sonra kalan tutardır.