NET SATIT KÂRI


Results for "NET SATIT KÂRI"

Dictionary of Economics

NET SATIT KÂRI

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin belirli bir dönem içerisinde elde ettiği gelirinden, vergiler ve diğer masraflar çıkartıldıktan sonra kalan kâr, işletmenin net satış kârıdır.