NORMATİF İKTİSAT


Results for "NORMATİF İKTİSAT"

Dictionary of Economics

NORMATİF İKTİSAT

(Dictionary of Economics) :
Ekonomide toplumun menfaatleri için ne olması gerektiğini, neyin tercih edilmesi gerektiğini araştıran iktisat teorisidir. Normatif ekonomide değer yargıları taşıyan hüküm ve öneriler ön plandadır.