OBJEKTİF-SÜBJEKTİF VERGİ


Results for "OBJEKTİF-SÜBJEKTİF VERGİ"

Dictionary of Economics

OBJEKTİF-SÜBJEKTİF VERGİ

(Dictionary of Economics) :
Objektif vergi, doğrudan verginin saptanması; sübjektif vergi ise kişisel durumun ele alındığı vergidir.