OLİGOPOL


Results for "OLİGOPOL"

Dictionary of Economics

OLİGOPOL

(Dictionary of Economics) :
Belli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldğı piyasa türü. Bu tür piyasanın temel özelliği, firmaların kararlarının karşılıklı birbirine bağımlılık derecesinin yüksek olmasıdır. Oligopol piyasasında bir firmanın üretim ve fiyat konusunda vereceği herhangi bir karar, piyasadaki diğer firmaların davranış ve kararlarıyla yakından ilişkilidir. Bu piyasadaki bir firma fiyatını azaltmak ya da artırmak veya üretim miktarını değiştirmek konusunda bir karar vermeden önce böyle bir karar karşısında rakip firmaların ne şekilde hareket edeceklerini incelemek zorundadır. Oligopolistik Belirsizlik olarak adlandırılan bu durumun en aza indirgenmesi yanında karların da yükseltilebilmesi amacıyla oligopolistik firmalar arasında genellikle zımni ya da açık anlaşmalar yapılmaktadır. Bu tür anlaşmaların en yaygın biçimi, fiyat rekabetini önlemek üzere yapılan anlaşmadır. Fiyat rekabeti yerine firmalar genellikle, özellikle tüketim malları sanayilerinde mal farklılaştırması yoluyla rekabet ederler. Bu durumda firmalar arası mücadele reklam alanına kayar. Önemli ölçüde reklam masraflarına girişelerek, ilgili firma mallarının tercih edilmesi sağlanmaya çalışılır. Bu tür piyasalarda firmaların aralarındaki rekabeti önlemek ve pazarda bir tekel oluşturmak amacıyla, hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını koruyarak kartel sözleşmesi yapmaları da sık rastlanan bir durumdur. (Ayrıca bk. Kartel, Düopol, Dirsekli Talep Eğrisi).
Dictionary of Economics

OLİGOPOL

(Dictionary of Economics) :
Bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür. Bu tip piyasalarda, çok sayıda alıcı, ikiden fazla alıcı bulunur. Oligopol piyasaların temel özelliği, firmaların aldıkları kararlarda birbirlerine olan bağlılıklarıdır.
Dictionary of Economics

OLIGOPOLY

(Dictionary of Economics) :
OLİGOPOLBir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür. Bu tip piyasalarda, çok sayıda alıcı, ikiden fazla alıcı bulunur. Oligopol piyasaların temel özelliği, firmaların aldıkları kararlarda birbirlerine olan bağlılıklarıdır.