OPSİYON


Results for "OPSİYON"

Dictionary of Economics

OPSİYON

(Dictionary of Economics) :
Bir malı belirli bir süre içinde belli bir fiyata satmak için satıcı tarafından alıcıya verilen süre. Satıcı bu süre sonunda isterse malını başkasına satabilir, fiyatını yükseltebilir veya satış şartlarını değiştirebilir. Opsiyon hakkının piyasada en sık kulanılan biçimleri şunlardır:1 - Bir kimse veya bir firma belirli bir süre içinde herhangi bir taşınır, taşınmaz malı dilerse almak hakkını elinde tutar. İsterse alır veya vazgeçer. Opsiyon hakkına karşılık mal sahibine, yani satıcıya bir bedel öder.2 - Süre olsun veya olmasın bir mal satışa çıkarıldığında diğer isteklilere tercihen ve onların verecekleri bedelle malı almak hakkını elinde tutabilir. Bu takdirde de opsiyon hakkı, daha önce mal sahibi ile varılmış bir anlaşmaya dayanır.3 - Bir mal satışa çıkarıldığında opsiyon hakkı sahibi, bu malı önceden kararlaştırılmış fiyata almayı taahhüt eder veya satınalma hakkını elinde tutar.Opsiyon hakkının kullanılmasına en çok borsa işlemlerinde; hisse senedi alım satımlarında ve gayrimenkul satışlarında rastlanır.
Dictionary of Economics

OPSİYON

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir süre içerisinde, belirlenmiş bir fiyattan bir mal veya menkul kıymeti alma ya da satma hakkına verilen addır. Opsiyon hakkı, alım opsiyonu (call option) ve satım opsiyonu (put option) olarak ikiye ayrılır. Piyasa fiyatı belirlenmiş olan fiyatı aşmış ise, alım opsiyonu sahibi; fiyat düşmüş ise stım opsiyonu sahibi hakkını kullanır.
Turkish - English dictionary

opsiyon

(Turkish - English dictionary) :
com. option.