ORDİNAL FAYDACILAR


Results for "ORDİNAL FAYDACILAR"

Dictionary of Economics

ORDİNAL FAYDACILAR

(Dictionary of Economics) :
Faydanın sayısal olarak ölçülemeyeceğini, fakat malların faydası bakımından bir tercih sıralaması yapılabileceğini savunan iktisatçılardır. Bu iktisatçılar arasında kayıtsızlık eğrileri analizini uygulayanlar arasında Edgeworth, Pareto ve Hick' i sayabiliriz.