OSTEOKLAST


Results for "OSTEOKLAST"

Medicine and Hematology Glossary

OSTEOKLAST

(Medicine and Hematology Glossary) :
Çok çekirdekli, büyük hücrelerdir. Çekirdekler yuvarlak veya oval olabilir, birbirinden ayrık durur, çekirdek içinde bir adet nükleolus vardır. Sitoplazma soluk ve granüllüdür. Megakaryositle karıştırılabilirse de yukarda sayılan özellikleyle ayırım olasıdır.