PİYASA EKONOMİSİ


Results for "PİYASA EKONOMİSİ"

Dictionary of Economics

PİYASA EKONOMİSİ

(Dictionary of Economics) :
Birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda tüketiciden meydana gelen, fiyat mekanizmasına dayalı, bir mübadele ekonomisi. Liberal düşünce akımının öngördüğü bir ekonomik düzeni yansıta piyasa ekonomisinde, araz edilecek yani üretilecek mal ve hizmet bileşimi talep tarafından belirlenir. Diğer bir ifadeyle, hangi mal ve hizmetin üretileceğine tüketiciler karar verir. Tüketici tercihlerinin açıklanmasında piyasa göstergesi, fiyatlardır. Çünkü fayda maksimizasyonunu gerçekleştirmeye çalışan tüketiciler belli bir mal veya hizmetten daha fazla talep ederlerse, diğer şartların sabit kalması varsayımıyla (ceteris paribus) o mal ya da hizmetin fiyatı yükselir. Kar maksimizasyonunu sağlamaya çalışan firmalar da (üreticiler) o mal ya da hizmetten daha fazla üretmeye başlar. Amaçları karlarını maksimum kılmak olan firmalar, aynı zamanda ürünlerinin birim maliyetini mümkün olan en düşük seviyede gerçekleştirecek üretim teknolojisini (faktörün bileşimini) uygulayacaklardır. Fiyat mekanizmasına dayanan piyasa mekanizması böyle çalıştığı sürece, ekonomiye devletin hiçbir konuda müdahalesine gerek kalmadan, gerek mal ve hizmet piyasalarında, gerek üretim faktörleri pisayalarında kıt kaynakların optimal biçimde kullanımını sağlayacak en yüksek üretim ve refah seviyelerine ulaşmasını mümkün kılacaktır.
Dictionary of Economics

PİYASA EKONOMİSİ

(Dictionary of Economics) :
Hangi mal ve hizmetin üretileceğine tüketicinin karar verdiği ekonomi türüdür. Üretilecek mal ve hizmeti talep belirler. Mala olan talep arttıkça, malın fiyatı da artacaktır. Bu da işletmelerin kâr maksimizasyonunu sağlar.