P50


Results for "P50"

Medicine and Hematology Glossary

P50

(Medicine and Hematology Glossary) :
Hemoglobinin O2 affinitesi P50 ile tanımlanır. P50 değeri hemoglobini%50 satüre edecek oksijen basıncıdır. Normal değeri 26±1 mm Hg'dır.