PARA TALEBİ


Results for "PARA TALEBİ"

Dictionary of Economics

PARA TALEBİ

(Dictionary of Economics) :
Kişilerin veya kurumların yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarı. Ekonomik birimlerin neden parayı yanlarında bulundurmak istedikleri, diğer bir deyişle para talebinin nedenleri çeşitli iktisatçılar tarafından değişik şekillerde açıklanmıştır. Klasik iktisatçılara göre, para talebinin nedeni, sadece ekonomik birimlerin günlük alışverişlerindeki mübadelelerini gerçekleştirmektir. İşlem motifleriyle para talebi olarak isimlendirilen bu tür para talebinin yanında L.M. Keynes, geleceğin belirsizliği, beklenmeyen harcamaların finansmanı için de para talep edileceğini ileri sürmüştür. İhtiyat motifiyle para talebi olarak adlandırılan bu para talebinden başka Keynes tarafından ortaya konan bir değer para talep nedeni de ekonomik birimlerin yüksek karlı iş olanaklarından yararlanma arzularıdır. Spekülatif para talebi olarak adlandırılan bu tür para talebinde fertlerin spekülasyon amacıyla ellerinde ne kadar ve ne sürede para tutacakları faiz oranlarına göre belirlenmektedir. M.Friedman ise para talebini herhangi bir aktif değere yönelen talep gibi ele almaktadır. Diğer bir deyişle fertler nasıl makine, bina, tahvil, hisse senedi gibi bir aktif talep ediyorlarsa, parayı da öyle talep ederler. Buna göre, para talebinin herhangi bir mala yönelen talep gibi incelenebileceğini öne süren Friedmana göre, herhangi bir malın talebini a) Tüketicinin geliri, b) Malın ve diğer malların fiyatları, c) Tüketicinin zevk ve tercihleri belirler. Benzer şeklide para talebini de; a) Ferdin toplam serveti, b) Paranın diğer aktiflere göre getireceği gelir ve c) Tüketicinin zevk ve tercihleri tayin eder.
Dictionary of Economics

PARA TALEBİ

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir ülkede, belirli bir dönem içerisinde kişilerin ekonomik varlıklarını para olarak ellerinde bulundurma arzularıdır. Para talebi ile kişiler ellerindeki paraları başka varlıklara dönüştürebilirler.