PAZARLAMA ARATTIRMASI


Results for "PAZARLAMA ARATTIRMASI"

Dictionary of Economics

PAZARLAMA ARATTIRMASI

(Dictionary of Economics) :
İşletmenin pazarlama fonksiyonunu yapabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilmesi, bunların analizi, yorumlanmasından sonra karar verme sırasında kullanılmasıdır. Pazarlama araştırmaları yapılırken anket, mülaket, istatistiksel yayınlar ve raporlardan yararlanılır.