PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ


Results for "PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ"

Dictionary of Economics

PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ

(Dictionary of Economics) :
Kısa adı OPEC olan ve 14 Eylül 1960 tarihinde İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından ortak bir petrol üretimi ve fiyatlandırması politikası izlemek üzere Bağdatta imzalanan anlaºmayla kurulan örgüt. Petrol ihracatçılarının, arzı sınırlı ve çok önemli bir hammadde kaynağına sahip olmalarına karşın, petrol fiyatlarının uzun yıllar düşük düzeyde kalması, OPECin kurulmasında rol oynayan en önemli faktördür. OPECin üye ülkelerin petrol ihracatçılarını, kotalarla sınırlandırarak petrol fiyatlarını artırma politikası, 1927-1981 yılları arasında fiyatların % 750 artamsını sağlamıştır. Bu artışların önemli bir kısmı 1973 ve 1979 yıllarında gerçekleşmiştir. 1980lerin başında OPECin dünya petrol fiyatları üzerindeki etkisi azalmaya başlamıştır. Batılı sanayileşmiş ülkelerin başta kömür ve nükleer enerji olmak üzere farklı enerji kaynaklarına yönelmesi, kendi ülkelerinde petrol arama ve çıkarma çalışmalarına ağırlık vermesi enerji talebini kısmaya yönelik tasarruf önlemleri almaları, Meksika, SSCB gibi başka ülkelerden phetrol gereksinimleri karşılama gayretleri, bu ülkelerin OPEC ülkelerinde üretilen petrole bağımlılığını azaltmıştır. OPEC 1982de petrol fiyatlarını düşürmek, üretimini kısmak zorunda kalmıştır. Batının petrol talebini düşürmesi örgütün kendi içindeki anlaşmazlıklar ve İran-Irak savaşı nedeniyle zayıflamış olan iç bütünlüğünün daha da bozulmasına neden olmuştur. Günümüzde Cezayir, Ekvator, Gabon, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Katar, Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezueladan oluşan 13 üyeli OPEC, petrol üretimi ve fiyatlandırması dışında, gelişmekte olan ülkelere petrol ihracatçılarına yapılan ekonomik yardımların koordinatörlüğünde yapılmaktadır.
Dictionary of Economics

PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ

(Dictionary of Economics) :
Suudi arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Venezuella'nın 1960 yılında, üye ülkelerin petrol üretim ve ihracatlarında ortak bir politika saptamak ve bu yolla petrol gelirlerini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla kurdukları örgüttür. 1980 yılına kadar başarılı bir grafik çizen örgüt, bu tarihten sonra gücünü kaybetmeye başlamıştır. bugün örgütün 13 üyesi bulunmaktadır.