PUSLU ÇEVRE


Results for "PUSLU ÇEVRE"

Environmental Glossary

PUSLU ÇEVRE

(Environmental Glossary) :
[ Mesic environment ] İnce bir sis tabakasının hiç kaybolmadığı nemli çevre.