REED-STERNBERG HÜCRESİ


Results for "REED-STERNBERG HÜCRESİ"

Medicine and Hematology Glossary

REED-STERNBERG HÜCRESİ

(Medicine and Hematology Glossary) :
Hodgkin hasatalığında görülen, iki veya daha fazla çekirdekli, bol ve hafif eozinofilik sitoplazmalı, belirgin nükleolusu olan dev bir neoplastik hücredir. Nükleolus çevresinde açık renkli bir halo bulunur. Reed Sternberg (RS) hücresinin köken aldığı hücre halen bilinmemektedir. Monosit-makrofaj hücreleri, granülositler, B veya T lenfositlerden köken aldığına dair farklı araştırmalar bildirilmiştir. Bugün ağırlık kazanan görüş RS'nin lenfoid hücrelerden köken aldığı lehindedir ve Hodgkin hastalığının değişik alt guruplarının da farklı lenfoid popülasyonlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Lenfosit egemen tipinin nodüler varyantı B lenfosit kökenlidir. RS hücresi Hodgkin hastalığının tanısında mutlak gereklidir, ancak tek başına yeterli değildir. Lenfositler, plazma hücreleri ve eozinofillerden oluşan uygun bir zemin dokusu ile birlikte değerlendirildiğinde Hodgkin tanısı için anlam taşır. RS hücresi Hodgkin için spesifik değildir. İnfeksiyöz mononükleozis, Burkitt lenfoma, phenytoin kullanımı gibi durumlarda da görülebilir. Ayrıca pek çok epitelial ve mezenşimal tümörde (ör: malign fibröz histiyositom, malign melanom, epidermoid karsinom) Reed-Stenberg hücresi morfolojisi gösteren hücreler saptanabilmektedir.