Rab


Results for "Rab"

Turkish - German Dictionary

Rab

(Turkish - German Dictionary) :
Gott, r Herr.
Turkish - Kurdish Dictionary

Rab

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
Yezdan, Xwedê.
Turkish - Turkish dictionary

RAB

(Turkish - Turkish dictionary) :
ö.is. Allah.
Islamic Glossary

RAB

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Sâhib, mâlik, terbiye eden.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:De ki; Allah her şeyin rabbi iken, hiç ben Allah'tan başka rab mı isterim? Herkesinkazanacağı ancak kendine âittir. Hiçbir günahkâr, başkasının günâhını çekmez. Sonundadönüşünüz Rabbinizedir. O vakit Allah, dünyâda ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haberverecektir. (En'âm sûresi: 164)Allah bütün göklerin ve yerin ve aralarındakilerin rabbidir. O hâlde O'na ibâdet et veO'na ibâdet etmekte sabret... (Meryem sûresi: 65)Kazâ ve kaderime râzı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belâlara sabretmeyenbenden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. (Hadîs-ikudsî-Mektûbât-ı Rabbânî)Levh-i mahfûza ilk olarak; "Benden başka Allah yoktur. Muhammed aleyhisselâmbenim Resûlümdür ve Habîbimdir ve her şey benim mahlûkumdur. Her şeyin Rabbiyim,Hâlıkıyım (yaratıcısıyım) ." yazıldı. (Hadîs-i kudsî-Müsned-i Ahmed İbn-i Hanbel)Rab kelimesini "Râb" diye uzatarak söylemek, mânâsını değiştirir. Çünkü Râb diyeuzatarak söylenince, Arapça'da üvey baba mânâsına gelir. Meselâ "Elhamdülillâhi râbbil" diyeuzatmak mânâyı bozuyor. Bunun gibi müezzinlerin (Râbbenâlekel hamd) demeleri de mânâyıbozuyor. Çünkü Rab kelimesini Râb şeklinde uzatarak söylemek, Allah'ımıza hamd ederizyerine, üvey babamıza hamd ederiz oluyor. Bu şekilde okuma tegannî ile okumak olur.Tegannî ile okumak mânâyı bozarsa, namazı da bozar. Söylenişine dikka t etmek lâzımdır.(Alâüddîn Haskefî)Besmeleyle başlıyalım her işe!Allah adı, en iyi bir sığınaktır.Nîmetleri sığmaz ölçü hisâba,Çok acıyan, affı seven bir Rab'dır.(M. Sıddîk Gümüş)
Turkish - English dictionary

Rab

(Turkish - English dictionary) :
,-bbi the Lord, God. im My God!/God!