Rh NULL HASTALIĞI


Results for "Rh NULL HASTALIĞI"

Medicine and Hematology Glossary

Rh NULL HASTALIĞI

(Medicine and Hematology Glossary) :
Eritrosit membranında Rh kan grubu sistemindeki antijenlerin hiçbirisi yoktur. Hafif orta derecede hemolizle seyreden bir hastalık oluşur. Periferik kan yaymalarında çok sayıda stomatosit görülmesi önemli özelliğidir.

Notice: file_put_contents(): write of 16 bytes failed with errno=28 No space left on device in Unknown on line 0

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 16 bytes written, possibly out of free disk space in Unknown on line 0

Warning: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /home/admin/tmp) in Unknown on line 0