Ruman


Results for "Ruman"

Turkish - German Dictionary

Ruman

(Turkish - German Dictionary) :
r RumTMne (e in); rumTMnisch.
Islamic Glossary

RÛMÂN

(Islamic Glossary) :
Ölü, kabre konduğu zaman, kendisine gelen melek.İbn-i Mes'ûd'dan (r.anh) rivâyet olundu ki: Yâ Resûlallah! Ölü kabre konduğu vakit ilkkarşılaşacağı şey nedir diye soruldu. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:"Ey İbn-i Mes'ûd! Bunu bana senden başka kimse sormadı. Ancak sen sordun. Ölü kabrekonulduğu vakit, önce bir melek seslenir. O meleğin ismi Rûmân'dır. Kabirlerin arasınagirer. Der ki: "Yâ Abdellâh (Ey Allah'ın kulu) ! Amelini yaz! O kimse der ki: "Benimburada ne kâğıdım, ne kalemim var. Ne yazayım?" O melek der ki: "Bu sözün kabûledilmez. Senin kefenin kâğıdındır. Tükrüğün mürekkebindir. Parmakların kalemindir."Melek, kefeninden bir parça kesip verir. O kul, dünyâda her ne kadar yazı yazmak bilmesede, orada sevâbını ve günâhını âdetâ o bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra, meleko yazdığı kefen parçasını dürer. O ölünün boynuna asar." Bunları buyurduktan sonraResûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; "Her insanın yaptığı işleri gösterensahîfelerini boynunda kıldık" meâlindeki İsrâ sûresinin on üçüncü âyet-i kerîmesini okudular.
German - Turkish Dictionary

Rumäne

(German - Turkish Dictionary) :
n {ru'me:nı} r Romen.
Spanish - Turkish Dictionary

Rumania

(Spanish - Turkish Dictionary) :
Romanya
English - Turkish Dictionary

Rumania

(English - Turkish Dictionary) :
i., bak. Romania.