SÜLFÜR (KÜKÜRT) DÖNGÜSÜ


Results for "SÜLFÜR (KÜKÜRT) DÖNGÜSÜ"

Environmental Glossary

SÜLFÜR (KÜKÜRT) DÖNGÜSÜ

(Environmental Glossary) :
[ Sulfur cycle ] Kükürt içeren bileşiklerin biyosfer, hidrosfer, atmosfer ve litosferdeki çevrimi.