SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ


Results for "SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ"

Dictionary of Economics

SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİ

(Dictionary of Economics) :
Ailelerin tüketimini açıklamada kullanılan kavram M. Friedman taraından öne sürülmüştür.