SİYAH GELGİT


Results for "SİYAH GELGİT"

Environmental Glossary

SİYAH GELGİT

(Environmental Glossary) :
[ Black tide ] Petrol döküntüleriyle kirlenmiş deniz.