SİCCİN


Results for "SİCCİN"

Ottoman - Turkish Dictionary

SİCCİN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sert, şiddetli olan şey. * Dâim olan. * Fâsık ve fâcirlerin amel defterlerinin konulduğu yer. * Cehennemde bir vâdi'nin adı. Fâcirlerin ruhunun gittiği yer.
Islamic Glossary

SİCCÎN

(Islamic Glossary) :
1. Şeytanların, kafirlerin (Allahü teâlâya ve Resûlullah efendimize inanmayanların) vegünahkâr mü'minlerin amellerini toplayan bir kitap; insanların ve cinlerin kötülerine mahsûsamel defterleri.Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:Sakın (hîleye sapmayın, âhiret hesâbını unutmayın). Çünkü kötülerin kitâbı muhakkak kiSiccîn'dedir. Siccîn'in ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? (O) yazılmış (mühürlenmiş) birkitabdır. (Mutaffifîn sûresi: 7-9)Hafaza (koruyucu melekler) yâni Kirâmen Kâtibîn, bir kişinin amel defteri ile göğe çıkıp,Allahü teâlâya arz makâmına vardıklarında; "Siz kullarımın üzerine hafazasınız. Kalbinibilen benim. Amelinde ihlâs olmadığından yâni Allah rızâsı için yapmadığından, defteriniSiccîn'e koyun" diye Allahü teâlâ vahy eder (bildirir). (Ebüssü'ûd Efendi)2. Şakîlerin, kötülerin ve azâb olunan rûhların bulunduğu yer.Mü'min öldükten sonra, kendisini rüyâda gösterebilir. Çünkü mü'minlerin rûhu serbestkalır. Kâfirlerin rûhları ise, serbest kalmaz. Siccîn'de haps olunur. (Selmân-ı Fârisî)Bir insan eğer îmânsız gittiyse, üç yüz altmış Siccîn melekleri, Cehennem'den, katrandandaha kara zakkum yaprağı getirip, o îmânsız çıkan cânı (rûhu), ona sarıp, derhal Cehennem'eiletip yerini gösterirler. (İmâm-ı Gazâlî)Rûhlar, Siccîn'de iken, cesed olunmaksızın da azâb çekerler. (İmâm-ı Yâfiî)3. Yerin altında veya Cehennem'in dibinde bulunan büyük bir taş.