SAĞLIK MÜHENDİSLİĞİ


Results for "SAĞLIK MÜHENDİSLİĞİ"

Environmental Glossary

SAĞLIK MÜHENDİSLİĞİ

(Environmental Glossary) :
[ Sanitary engineering ] Su sağlanması, kanalizasyon ve katı atık sistemleri, sağlık koruma ve gıdaların işlenmesi, kemirgen ve böcek denetimi ve radyasyon denetimi gibi konuları içeren bir mühendislik dalı.