SAFİ MİLLİ HASILA


Results for "SAFİ MİLLİ HASILA"

Dictionary of Economics

SAFİ MİLLİ HASILA

(Dictionary of Economics) :
Ülkenin ekonomik durumunu ve refah seviyesini belirlemek amacıyla, gayrisafi milli hasıla'dan amortismanların çıkarılması yoluyla elde edilen değerdir.