SAFA ve MERVE


Results for "SAFA ve MERVE"

Dream Dictionary of Phrase

SAFA ve MERVE

(Dream Dictionary of Phrase) :
Hastalıktan iyileşmeye, rızık kazanmaya güç yetirmeye, iki eşi yahut anne ve babasına adaletli davranmaya, iki kişi arasındaki düşmanlığın tatlıya bağlanmasına, sözünün eri olmaya delalet eder.
Islamic Glossary

SAFÂ VE MERVE

(Islamic Glossary) :
Kâbe-i muazzamanın yakınındaki iki tepenin adı. Hac ve umre esnâsında sa'y denilen hacvazîfesini yaparken Safâ tepesinden sonra Merve tepesine gidilir.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:Şüphe yok ki, Safâ ile Merve Allah'ın şeâirinden (Allahü teâlâya ibâdet etmeye vesîleolan nişâneler, alâmetlerden) dir. İşte kim o Beyti (Kâbe'yi) hac veya umre niyetiyle ziyâretederse, bunları (Safâ ile Merve'yi) güzelce tavâf etmesinde bir günâh yoktur. (Bekarasûresi: 158)... İbrâhim aleyhisselâm, İsmâil aleyhisselâmla annesi Hâcer'i Mekke'ye bıraktığındaerzakları ve suları bitti. Çocuğuna su aramak için önce Kâbe yakınındaki Safâ tepesineçıktı. Sonra vâdiye karşı durup, baktı. Kimseyi göremeyince, Safâ tepesinden vâdiye indi.Vâdiye varınca ayağını çelmesin diye entârisinin eteğini topladı. Sonra çok müşkil bir işlekarşılaşan bir insan azmiyle koştu. Nihâyet vâdiyi geçip Merve tepesine geldi. Orada dabiraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı fakat hiçbir kimseyi göremedi. Hâcer,bu sûretle Safâ ile Merve arasında yedi defâ gidip geldi. İşte bunun için hacılar Safâ ileMerve arasında sa'y ederler. Hâcer son defâ Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve iyicedinledikten sonra şimdiki zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek (Cebrâilaleyhisselâmı) görüp oraya gitti... (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Buhârî)Haccın vâciblerinden birisi, Safâ ile Merve tepesi arasında sa'y ederken Safâ'danbaşlamaktır. Safâ tepesine çıkınca, Kâbe'ye döner. Tekbir, tehlîl ve salevât getirir. Sonra ikikolunu omuz hizâsında ileri uzatıp ve avuçlarını semâya doğru açıp duâ e der. Sonra Merve'yedoğru yürür. Safâ'dan Merve'ye dört, Merve'den Safâ'ya üç kere gidilir. (Molla Hüsrev)