SANAYİLEŞME


Results for "SANAYİLEŞME"

Turkish - German Dictionary

sanayileşmek

(Turkish - German Dictionary) :
sich industrialisieren.
Sociological Dictionary

SANAYİLEŞME [İng. Industrialization]:

(Sociological Dictionary) :
Kavramı iki açıdan ele almak mümkündür. Geniş açıdan sanayileme, kalkınma ile eş anlamlıdır. Sanayileşme iktisaden kalkınma anlamına gelir. 19. Yüzyılda Sanayi İhtilâli ile önce İngiltere'de, daha sonra da diğer bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasî alanda görülen yapı değişikliklerinin sonucudur.Dar anlamda sanayileşmeden, mal ve hizmet üretiminde insan emeği yerine daha fazla makine kullanılması, tarım göre sanayi sektörünün ön plana çıkması, ücretli gurubun nisbî ağırlığı ve teşkilatlanması, şehirli nüfusun yoğunluğu, millî gelir içinde sanayi sektörünün payının artması, ihraç edilen ürünler içinde sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri payının yükselmesi anlaşılır.Sanayileşme ve şehirleme adetâ ikiz kardeşler gibi ele alınır. Sanayileşme, tabii çevrenin işlenerek, beşeri çevre olmasına zemin hazırlar. Çevre sorunları ve sanayileşmenin sosyal meseleleri (yalnızlaşma, fertççi, faydacı, maddeci davranışlar, yüksek boşanma ve intiharlar, anomi, alkül ve uyuşturcu bağımlılığı, sapma davranışlar vb.) gündeme gelir.
Dictionary of Economics

SANAYİLEŞME

(Dictionary of Economics) :
Dar anlamda sanayileşme, mal üretiminde makine kullanmayı ya da milli gelir içinde sanayi kesimi payının belirli bir orana erişmesi biçiminde tanımlanabilir. Geniş anlamda sanayileşme ise özellikle 19. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan ve ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal vb. alanlarda uğradıkları değişlikler dikkate alınarak açıklanabilir. 18. ve 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinin gelişmesinde rol oynayan sanayileşme hareketi genellikle her ülkede birbirine benzer sosyo ekonomik yapısal değişmelere neden olmuştur. Bu bakımdan sanayileşme kavramını açıklayabilmek için sanayi kesiminin ülkenin tüm yapısına etkilerini ele almak gerekir. Sanayileşme yalnızca sanayi kesimine yeni yatırımlar yapmak, tüketim maları imalatından ara malları üretimine geçmek değildir.Sanayileşmeyi hem kendi içindeki hem de oluşturduğu sorunları göz önüne alarak değerlendirmek gerekir.
Turkish - English dictionary

sanayileşmek

(Turkish - English dictionary) :
to become industrialized.