SEDÜLER GELİR VERGİSİ


Results for "SEDÜLER GELİR VERGİSİ"

Dictionary of Economics

SEDÜLER GELİR VERGİSİ

(Dictionary of Economics) :
Gerçek kişilerin, ticari, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, zırai kazançlar gibi aynı dönemde farklı kaynaklardan elde ettikleri çeşitli gelirlerin herbirinin tek tek vergilendirilmesidir.