SEHER VAKTİ


Results for "SEHER VAKTİ"

Dream Dictionary of Phrase

SEHER VAKTİ

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bu vakti görmek tövbeyi gerektirecek bir günah işlemeye, seher vaktinde 'Bu gece de sabahladık' dediğini görmek sihir yapmaya yahut kendisine sihir yapılmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sabah.)
Islamic Glossary

SEHER VAKTİ

(Islamic Glossary) :
Duâların kabûl olduğunun bildirildiği, gecenin (güneşin batmasından imsâk vaktine kadarolan zamânın) son altıda biri.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:Onlar, geceleri pek az (bir zaman) uyurlar, seher vakitlerinde hep istiğfâr (tövbe)ederlerdi. (Zâriyât sûresi: 17,18)Üç ses vardır ki, onları, Allahü teâlâ sever. Zikredenin sesi, Kur'ân-ı kerîm okuyanınsesi ve seher vaktinde istiğfâr edenlerin sesi. (Hadîs-i şerîf-Sülûk-ul-Ulemâ)Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ kabûl olunur. (Hadîs-işerîf-Şir'at-ül-İslâm)Seher vaktinde uyanık olmayı mümkün olduğu kadar elden bırakmamalı. Seher vakitlerindeağlamayı ve istiğfâr etmeyi ganîmet bilip, en büyük iş saymalıdır. (Muhammed Ma'sûm Fârûkî)Seher vaktinde ibâdet eyle ki, yarın Sırat'tan geçerken her tarafın aydınlık olsun. (Süleymânbin Cezâ)Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ,Göz yaşının seher vakti yaptığını,Düşman kaçıran süngüleri çok defâ,Toz gibi yapar, bir mü'minin duâsı.(Muhammed Rebhâmî)