SEMBOLİK ETKİLEŞİM [İng. Symbolic Interaction]:


Results for "SEMBOLİK ETKİLEŞİM [İng. Symbolic Interaction]:"

Sociological Dictionary

SEMBOLİK ETKİLEŞİM [İng. Symbolic Interaction]:

(Sociological Dictionary) :
Bu akım G. H. Mead, J. Dewey, C. Cooley gibi sosyal bilimciler tarafından ortaya atılmıştır. Fert ve toplum ilişkilerine ışık tutan bu görüş aslında sosyoloji ile Psikoloji arasında da köprü kurmaktadır. Toplum insanları ve insanlar arası ilişkileri duygu, düşünce ve davranışları etkilediği gibi fertler de toplumu etkilerler. Fert ve toplumu birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ferdin toplumda önceden meydana getirilmeş olarak bulduğu semboler ve jestler fertlere sosyalleme sreci içinde kazandırılır ve bunlar fert için tabii hale gelir. Toplumdan topluma değien bu jest ve semboller fertlerin bunları zihnî değerlendirmeleriyle ortak ve benzer tepkilere kavuşur. Meselâ; Türk toplumunda yerde ekmeğin görülmesi, onun basılmayacak bir yere konmasını çağrıştırmaktadır. Bazı jest ve davranışların sembolik olduğu ve belirli şeyleri düşündürdüğü söylenebilir. Bir sinemada yerde yanan sigara fertlerde yangın etkileşimini doğurur ve buna paralel sesli bir tavır koyma ortaya çıkabilir.Sembolik etkileşime isim babalığı yapan Mead'in görüşleri "sosyal davranışçılık" olarak da ifade edilmektedir. (Bkz. Mead, G.H, Cooley, C.) (Dolunay, C., 1994, Cooser, L. A., 1977)