SERBEST BÖLGELER


Results for "SERBEST BÖLGELER"

Dictionary of Economics

SERBEST BÖLGELER

(Dictionary of Economics) :
Bir ülkenin ulusal sınırları içinde bulunmakla birlikte, gümrük sınırları dışında kalan ve özel idari statüye bağlı yerlerdir. Ülkede geçerli olan dış ticaret gümrük ve diğer ticari ve mali düzenlemeler tamamen ya da kısmen serbest bölgelerde uygulanmaz. Bu durum, serbest ticaret bölgesinde ihracata dönük faaliyetleri arttırmaya uygun koşullar çıkartabilir.Serbest bölgeler kendi arasında birkaç gruba ayrılabilir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.1- Serbset Ticaret Alanı2- Serbest Üretim Bölgesi3- Serbset Limanlar4- Serbest Bankacılık ya da Kıyı BankacılığıTürkiyede 1983 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Antalya ve Mersin limanları Serbest Bölge durumuna getirilmiş ve 1987 yılından faaliyete geçmişlerdir. 1990 yılında ise Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi kurulmuştur.
Dictionary of Economics

SERBEST BÖLGELER

(Dictionary of Economics) :
Mal ve hizmetlerin gümrük vergisine bağlı olmaksızın serbestçe girdikleri ülkenin gümrük sınırları dışında kalan bölgelerdir. Mallar bu bölgelerde depolanabilir veya tekrar ihraç edilebilirler. Serbet limanlar, serbest ticaret bölgelerinin en yaygın olanıdır. serbest üretim bölgesi, ihracata yönelik hafif imalat sanayi üretiminin gerçekleştiği bölgelerdir. serbest üretim bölgelerinin serbest ticaret bölgelerinden farkı, bir üretim merkezi olmalarıdır.