SERVAJ REJİMİ [İng. Servage Regime]:


Results for "SERVAJ REJİMİ [İng. Servage Regime]:"

Sociological Dictionary

SERVAJ REJİMİ [İng. Servage Regime]:

(Sociological Dictionary) :
Bir serfin toprak üzerinde toprağa bağlı ve toprak sahibine tâbi olarak çalışmasını kapsayan sistemin adıdır. (Bkz. Feodalite)