SEYYİD


Results for "SEYYİD"

Ottoman - Turkish Dictionary

SEYYİD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Efendi. * Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) soyundan olan, onun izinden giden. * Temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât. * Resül-i Ekrem (A.S.M.) herkesin imamı, büyüğü, önderi olduğundan kendisine bu isim de verilmiştir. (Bak: Sâdât)
Dream Dictionary of Phrase

SEYYİD

(Dream Dictionary of Phrase) :
Bakınız; Nakibü'l Eşraf.
Islamic Glossary

SEYYİD

(Islamic Glossary) :
1. Efendi.Genç olarak Cennet'e girenlerin Seyyidi Hasen ve Hüseyin'dir." (Hadîs-işerîf-Üsüd-ül-Gâbe)2. Hazret-i Hüseyin'in neslinden (soyundan) gelenler.Seyyidlerin bulunduğu bir memlekette ben oturamam. Zîrâ Resûlullah'a sallallahü aleyhi vesellem bağlı bir nesebden (soydan) gelmenin şerefini taşıyanlara lâyık oldukları tâzimi (hürmeti)gösterememekten korkuyorum. (Ubeydullah-ı Ahrâr)Seyyidler, İmâm-ı Hasen'in torunları olan şerîflerden daha üstündür. Osmanlı Devletizamânında Haleb'de seyyidlere ve şerîflere mahsûs bir mahkeme vardı. Bütün evlâdları oradakayıtlı olup, yalancılar seyyidlik iddiâ edemezdi. Seyyidlerin kıymeti bil inmeli, hürmette vehizmette kusûr edilmemelidir. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Ottoman - Turkish Dictionary

SEYYİD ŞERİF-İ CÜRCANÎ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Bak: Cürcanî)
Ottoman - Turkish Dictionary

SEYYİD-ÜL BEŞER

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
İnsanların seyyidi, efendisi olan Hz. Muhammed (A.S.M.)