STRATOKÜMÜLÜS OPAKUS


Results for "STRATOKÜMÜLÜS OPAKUS"

Meteorological Glossary

STRATOKÜMÜLÜS OPAKUS

(Meteorological Glossary) :
(STRATOCUMULUS OPACUS) [i]Saydam olmayan, arasından gökyüzünün görülemediği, yuvarlak koyu bulut tabakalarının çarşaf gibi serildiği stratocumulus.