SULTAN


Results for "SULTAN"

Dream Dictionary of Phrase

SULTAN

(Dream Dictionary of Phrase) :
mülkün gerçek sahibi Allahü Teala'ya; Sultanı hoşnut ve güleryüzlü görmek, ilahi ceza ile rüya göreni korkutan kimseye yahut Allah'ın rızasına erdiren işleri yapmaya, Sultanı gazaplı görmek namaz ve diğer emirlerdeki eksikliğe ve masiyet işlemeye, Sultaan olduğunu görmek ehli için mülke ve saltanata ermeye, ehli olmayan için, onun bulunduğu toplumda, alim ve takva ehlinin dışındakilere zarar verecek olan fitne ve karmaşaya yahut başka bir musibete, Meliki (hükümdarı, devlet başkanını, sultanı) öldürdüğünü görmek büyük bir iş talep etmeye ve bunu başarmaya, Hastanın melik olması ölmesine, Sultanla birlikte olmak, onun iltifat ve ikramı, sohbet ve diğer hallerin tamamı rüyayı gören için her türlü hayır ve iyiliklere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Devlet Başkanı.)
English - Turkish Dictionary

sultan

(English - Turkish Dictionary) :
i. sultan (erkek hükümdar).
Turkish - English dictionary

sultan

(Turkish - English dictionary) :
1. title applied to the sultan, his wives or his children: Fatih Sultan Mehmet Mehmet the Conqueror. Cem Sultan Prince Cem. 2. sultan. 3. princess, sultan´s daughter.
Ottoman - Turkish Dictionary

SULTAN REŞAD

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Mi: 1844-1918) Meşrutiyet devri Osmanlı Padişahıdır. Merhametli ve halim tabiatlı olan bu dindar ve abdestsiz gezmiyen padişah, Mevlevi Tarikatına bağlı idi. Boş vakitlerini Mesnevi okumakla geçirirdi.
Ottoman - Turkish Dictionary

SULTAN SELİM HAN

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
(Bak: Yavuz Sultan Selim)