Sanrı (hezeyan, delüzyon)


Results for "Sanrı (hezeyan, delüzyon)"

Psychology, Dictionary

Sanrı (hezeyan, delüzyon)

(Psychology, Dictionary) :
Dış gerçekliğine ilişkin yanlış çıkarsamalara dayalı hatalı inanış. Hastanın zekası ve kültürel geçmişiyle tutarlı değildir. Uslamlama (mantık yürütme) yoluyla düzeltilemez.