Seçkinler Turizmi


Results for "Seçkinler Turizmi"

Tourism Glossary

Seçkinler Turizmi

(Tourism Glossary) :
Turistin sayısal bakımından yüksek olması yerine harcama potansiyeli yüksek olanlarının seçimi politikası sonucu oluşan turizm türüdür.