Soğutma etkisi


Results for "Soğutma etkisi"

Chemical Dictionary,

Soğutma etkisi

(Chemical Dictionary,) :
Buharlaşma olan ortamda, ortalama kinetik enerjileri fazla olan moleküllerin sıvıdan, gaz fazına geçmelerinden dolayı ortamın kinetik enejisinin azalması yani ortamın soğuması.