Soygaz


Results for "Soygaz"

Chemical Dictionary,

Soygaz

(Chemical Dictionary,) :
Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri.İnert veya asal gaz olarakta bilinirler.